Pravila i uslovi oglašavanja

1. Osnovni podaci na web portalu

Web portal inHotelum.com zajedno sa svim pratećim domenama sadržava podatke oglasivača koji su samovoljno prijavili, registrovali i javno objavili osobne podatke, a koji se dalje mogu koristiti u ostale marketinške svrhe. Oglasivači se obavezuju da neće kršiti autorska prava i ni u kojem slučaju neće objavljivati predhodno kopirane sardžaje drugih portala. Vlasnici portala zadržavaju sva prava kod promjena pravila i uvjeta korištenja ili objave u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Reklmiranje na web portalu inHotelum.com zajdeno sa svim pratećim domenama vrši se odabirom jedng od ponuđenih paketa, na određeni vremenski period i po trenutačnoj naknadi/cijeni. Vlasnici portala kao i svih pratećih domena imaju puno pravo da tokom godine mijenjaju strategiju i način reklamiranja, vrše izmjene na portalima, dopunjavaju sistem novim načinima rezervacija i komunikacije, uvode bilo kakve restrikcije ili poboljšanja, a sve to bez predhodne najave. Registraciom na bilo koji web portal firme Sigunion, unosenjem svojih osobnih podataka, slika ili logovanjem na korisnicki racun/profil, oglasivac samovoljno pristaje na sve uvjete navedene u "Pravilima i uslovima oglasavanja". Oglasivacima je omoguceno da uredzuju oglase, unose i mijenjaju podatke prema svojoj zelji.

2. Tačnost podataka

Kod unošenja svih podataka na web portalu i ostalim pratečim domenama, korisnici/oglašivači su dužni osigurati istinitost, tačnost, svobuhvatnost i detaljnost podataka/informacija koje će svim korisnicima predstaviti realnu sliku. Oglašivači i korisnici pristaju da sve date informacije mogu biti dostupne i distribuirane javno, putem web portala svim zainteresiranim korisnicima ovih stranica. Firma SIGunion i njeni vlasnici se ograđuje od bilo kakve odgovornosti zbog i radi nastale bilo kakve štete, načinjene oglašivačima ili korisnicima iz bilo kakvog razloga.
 
3. Zaštita podataka i autorskih prava

Svi podaci, materijali, slike kao i ostali sadržaju web portal i ostalih domena su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Korištenje podataka preuzetih s nasih web stranica u bilo koje druge svrhe, bez našeg predhodne saglasnosti/odobrenja jeste postupanje protivno zakonu. Zabranjeno je kopirati, distribuirati, objavljivati kao svoje, prikazivati, predstavljati na bilo koji drugi način, prodavati informacije objavljene na stranicama inHotelum.com bez izričite suglasnosti njezinih vlasnika ili oglašivača kome podaci pripadaju. Firma SIGunion i vlasnici štite autorska prava i ograđuju se od svake odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredama i zaštitom autorskih prava, kao i svim drugim srodnim pravima, kršenja istih od strane oglašivača, korisnika ili trečih lica.

4. Zabrane i isključenje korisnika

Web portal inHotelum zadržava svako pravo kod isključivanja korisnika, zabrane oglašavanja, izmjene sadržaja oglasa i brisanja accounta/oglasa koji na bilo koji način krši pravila i uvjete korištenja portala. Svaka zlouporaba inHotelum web stranice i/ili pratećih web stranica na bilo koji način neovlaštenog korištenja, rezultirat će isključivanjem, t.j. zabranom oglašavanja na istoj. Strogo se zabranjuje kopiranje tuđih podataka, objavljene lažnih i neistinitih informacija, objavljivanje oglasa nevezanih za portal i objavljuje više oglasa u Free paketu. Zabranjuje se slanje i/ili objavljivanje na web portalima bilo kakvih uvredljivih, rasističkih, diskriminirajućih, vulgarnih i neprimjerenih sadržaja koji se odnose na pojedinca, grupu, naciju, religiju i/ili državu.

5. Ograđivanje od odgovornosti

Firma SIGunion i njeni vlasnici u potpunosti se ograđuju od bilo koje krivične i materijalne odgovornosti uzrkovane oglašivaču, korisniku ili trečim licima po bilo kojem osnovu, nastale izravno i/ili posredno. Oglašivači i korisnici su pravna i fizička lica koja koriste inHotelum.com web portal, zajdno sa pratećim domenama u svrhu razmjene podataka, plačanja, komunikacije i dogovaranja oko rezervacija i bukiranja smještaja. Firma SIGunion i njeni vlasnici u potpunosti se odriču svake odgovornosti koja je na bilo koji način povezana s korištenjem URL kodova, web linkova i drugih internetskih stranica unutar web portala inHotelum.com i/ili ostalih pratečih domena. Oglašivači se obavezuju da će redovito pratiti ažuriranja na portalu inHotelum i svim pratećim domenama, izmjene i dopune pravila kao i uslova korištenja. Oglasivaci su fizicka ili pravna lica koja su iskljucivo odgovorna za odrzavanje osobnog oglasa, za unos podatka o sebi i objektu, za mijenjanje slika i tekstova po zelji i brisanje osobnih kontakt podataka. U slučaju bilo kakvih pitanja, sugestija ili primjedbi vezano za pravila i uslove oglašavanja, molimo da se obratite na našu email adresu za podršku korisnicima/oglašivačima. Firma SIGunion i njeni vlasnici se u potpunosti ogradžuju od bilo kakve krivične i materijalne odgovornosti za tekstove, slike ili poruke upučene oglašivačima, korisnicima, drugim ili trečim licima preko web portala firme, a koje u svom kontekstu sadrže uvredljive tekstove, govor mržnje ili nasilja.

Kontakt formular

Ovim putem šaljete poruku administratorima